امروز : جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸

بازدید مسئولان شهرستان پیشوا از بسیج رسانه

مسئولان پیشوایی بماسبت روز خبرنگار در دفتر بسیج رسانه شهرستان حضور یافتند. به گزارش ندای پیشوا؛  همزمان با هفده مرداد روز خبرنگار مسئولان شهرستان با حضور در دفتر بسیج رسانه پیشوا ضمن تبریک به خبرنگاران این ...

خبرنگاران امانتدارِ اعتمادِ جامعه هستند

خبرنگاران امانتداران جامعه هستند که اعتماد، امانت آن ها است و مردم با توجه به ایمان به امانتداری ایشان آن ها را انسانهایی معتمد می دانند.

چند رسانه ای