امروز : سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

اظهارات ضد و نقیض دولت برای ثبت نام مجدد یارانه بالا گرفت

در حالی که سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، در قانون بودجه برای ثبت نام جاماندگان یارانه نقدی هیچ پیش بینی نشده است، سخنگوی ستاد حمایتی معیشتی از اول دی ماه به عنوان زمان ...

چند رسانه ای