امروز : پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹

گفتمان اربعین حسینی هرگز تعطیل نمی شود/#به_تو_از_دور_سلام

ایجاد تمدن عظیم اسلامی هدف نهایی جهان اسلام است و راهپیمایی و گفتمان اربعین می تواند یک وسیله گویا برای تحقق این هدف باشد اما امروز با وجود ویروس منحوس کرونا تمام مسلمانان جهان از ...

چند رسانه ای