امروز : سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

تشدید گشت های مشترک تعزیرات در ایام ماه مبارک رمضان در پیشوا

تشدید گشت های مشترک تعزیرات در ایام ماه مبارک رمضان در پیشوا رئیس اداره دامپزشکی شهرستان پیشوا از تشدید گشت های مشترک تعزیرات و نظارت بر عرضه تولیدات دامی در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد.

چند رسانه ای