امروز : یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

کرونا، کام کاهوکاران و سبزیکاران پیشوایی را تلخ کرد

با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از مشاغل با ضرر و زیان همراه شدند و در این بین بخش کشاورزی پیشوا نیز از گزند این ویروس در امان نماند و کاهوکاران و سبزی کاران این شهرستان ...

دلالان عرب در کمین گندم ایرانی

پارسال گندم کاشتیم که توشه‌سالمان شود، اما خوراک دام شد و به جای آن گندم خارجی به سه برابر قیمت از خارج خریدند و امسال بازهم کاشتیم و این بار دلالانی از جنس عرب به ...

چند رسانه ای