امروز : دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

آغاز به کار کارخانه قند ورامین با تولید روزانه ٧۰ تن

به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین در جمع خبرنگاران بیان کرد : به همت رئیس دستگاه قضایی کارخانه قند ورامین به راه تولید بازگشت و در فاز اول با ۱۱۰ ...

آغاز به کار، تنها راه حل صاحبان کارخانه قند و شیروارنا ورامین

فرمانده سپاه ورامین گفت: تنها راه حل صاحبان کارخانه قند و شیروارنا ورامین آغاز به کار است/ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا، سرگرد تاجیک فرمانده سپاه شهرستان ورامین در گفتگویی اظهار داشت: در سال اخیر با ...

چند رسانه ای