امروز : شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

کاهش مصرف آب و افزایش تولید محصول در کشاورزی دقیقاً مصداق اقتصاد مقاومتی است

وزیر نیرو اظهار داشت: ان شاءالله با همتی که وزارت کشاورزی برای افزایش راندمان آبیاری و بهره وری آب در بخش کشاروزی دارد، بتوانیم به صورت ملموس و محسوس میزان مصرف آب را در کل ...

چند رسانه ای