امروز : سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

طرح دانش بنیان دانشجویان دانشگاه آزاد پیشوا در خودکفایی تولید برق مجموعه دانشگاه

طرح دانش بنیان دانشجویان دانشگاه آزاد پیشوا در خودکفایی تولید برق رئیس دانشگاه ازاد اسلامی پیشوا از طرح دانش بنیان دانشجویان این دانشگاه در خودکفایی به منظور تولید برق مجموعه دانشگاه خبر داد.

چند رسانه ای