امروز : جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸

سومین برنامه پاک‌ورزی با محوریت ورزش خانواده

سومین برنامه پاک‌ورزی با محوریت ورزش خانواده در پیشوا احرا شد. به گزارش ندای پیشوا؛ نخستین برنامه مشارکتی شهرستان پیشوا و سومین برنامه پاک ورزی مسیر حرکت توسط فعالان محیط زیست و داوطلبان ورزشی شهرستان با ...

سومین مرحله خاکریزی فاز ۳ پارک خانواده پیشوا انجام شد

معاون عمران شهرداری پیشوا تصریح کرد: فاز سوم پارک خانواده شهرستان پیشوا در سه مرحله بیش از یک هزار تن خاکریزی شد.

چند رسانه ای