امروز : شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

سومین برنامه پاک‌ورزی با محوریت ورزش خانواده

سومین برنامه پاک‌ورزی با محوریت ورزش خانواده در پیشوا احرا شد. به گزارش ندای پیشوا؛ نخستین برنامه مشارکتی شهرستان پیشوا و سومین برنامه پاک ورزی مسیر حرکت توسط فعالان محیط زیست و داوطلبان ورزشی شهرستان با ...

سومین مرحله خاکریزی فاز ۳ پارک خانواده پیشوا انجام شد

معاون عمران شهرداری پیشوا تصریح کرد: فاز سوم پارک خانواده شهرستان پیشوا در سه مرحله بیش از یک هزار تن خاکریزی شد.

چند رسانه ای