امروز : شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

میزان مصرف آب در کشور فوق العاده مایه نگرانی است

وزیر جهاد کشاورزی، آب را محدودیت اصلی کشور دانست و افزود: میزان مصرف آب در کشور فوق العاده مایه نگرانی است.

وزرای نیرو و کشاورزی از مزرعه کشت ذرت به روش آبیاری کم فشار در پیشوا بازدید کردند + تصاویر

وزرای نیرو و  جهاد کشاورزی با حضور در شهرستان پیشوا از مزرعه کشت ذرت علوفه ای به روش آبیاری کم فشار بازدید کردند.

چند رسانه ای