امروز : شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

آستان مقدس حضرت جعفربن موسی الکاظم (ع) سیاهپوش شهادت امام محمد باقر(ع)

آستان مقدس حضرت جعفربن موسی الکاظم (ع) سیاهپوش شهادت امام محمد باقر(ع) آستان مقدس حضرت جعفربن موسی الکاظم (ع) سیاهپوش و مملو از زائران عزاداری است که درمصیبت شهادت پنجمین پیشوای خود به سوگ نشسته و ...

چند رسانه ای