امروز : جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

تضعیف نیروهای مسلح خیانت به مردم ،امنیت ،و خون های ریخته شده در راه امنیت است

تضعیف نیروهای مسلح خیانت به مردم ،امنیت ،و خون های ریخته شده در راه امنیت است امام جمعه شهرستان پیشوا گفت:باید قدر نیروهای انتظامی را بدانیم و حرکتی نکنیم که نیروهای مسلح ما مخصوصا نیروی انتظامی ...

نقش اصحاب رسانه کمتر از نیروهای مسلح نیست

فرمانده انتظامی پیشوا با بیان این که اصحاب قلم و رسانه زبان گویای واقعیت های جامعه هستند، تصریح کرد: نقش این طیف از جامعه کمتر از نیروهای مسلح نیست.

چند رسانه ای