امروز : پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

دانش آموزان کلاس اولی در پیشوا پاگشا شدند.

پاگشایی اولیها در مدرسه

دانش آموزان کلاس اولی در پیشوا پاگشا شدند. به گزارش ندای پیشوا؛ همزمان با آغاز سال تحصیلی زنگ شکوفه ها در مدارس پیشوا با حضور دانش آموزان کلاس اولی به صدا در آمد. مراسم ویژه این زنگ ...

چند رسانه ای