امروز : چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹

انتخاب پایگاه بسیج “شهیدانصاری” پیشوا به عنوان موفق ترین پایگاه در استان تهران

پایگاه بسیج شهید محمد انصاری حوزه شهیدهمت پیشوا موفق ترین پایگاه بسیج در سال 1398 استان تهران انتخاب شد/ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا، پایگاه بسیج شهید محمد انصاری حوزه مقاومت بسیج شهید سردار ابراهیم همت ...

با وجود همه تحریم‌ها جزو کشورهای موفق در دنیا هستیم

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران گفت: تصور می شد ایران بیشترین خسارت و تلفات را در بحث کرونا داشته باشد اما با وجود همه تهدیدها و تحریم ها جزو کشورهای موفق در دنیا هستیم ...

چند رسانه ای