امروز : پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

تقدیر از معلمان نمونه استانی و منطقه ای شهرستان پیشوا

تقدیر از معلمان نمونه استانی و منطقه ای شهرستان پیشوا در هفته معلم از معلمان نمونه استانی و منطقه ای تقدیر شد. به گزارش پایگاه خبری ندای پیشوا:همزمان با هفته معلم از هفت معلم نمونه استانی و ...

چند رسانه ای