امروز : سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

انتخاب شهردار سابق پیشوا بعنوان معاون فرماندار

انتخاب شهردار سابق پیشوا بعنوان معاون فرماندار شیرزاد یعقوبی شهردار سابق شهر پیشوا، معاون فرماندار این شهرستان شد.

چند رسانه ای