امروز : یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

ملبوبی: پیشوا پایلوت توسعه محصولات کشاورزی سالم

    رییس کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: پیشوا به عنوان پایلوت توسعه محصولات کشاورزی سالم با محوریت خیار انتخاب شده و با کمک نهادهای کشوری، استانی و شهرستانی ...

چند رسانه ای