امروز : پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

بازدید از عرضه کنند گان توزیع کود

بازدید از کارگزاریهای توزیع کود شهرستان پیشوا+ گزارش تصویری

از کارگزاریهای توزیع کود شهرستان پیشوا بازدید با حضور مسئولان استانی بازدید شد. به گزارش ندای پیشوا؛ از دفاتر و انبار کارگزاران شهرستان پیشوا در خصوص نظارت بر صحت روند تهیه و توزیع و پایش انواع ...

چند رسانه ای