امروز : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در ده ماه نخست سال به روستاهای استان تهران تخصیص یافته است

700 ميليارد تومان اعتبار در ده ماه نخست سال به روستاهاي استان تهران تخصيص يافته است در ده ماه اول سال جاري حدودا 700 میلیارد تومان به روستاهای استان تهران اعتبار تخصیص پیدا کرد که به ...

چند رسانه ای