امروز : سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸

دولت محتکر نباشد

دولت محتکر نباشد خطیب جمعه پیشوا گفت:دولت محتکر نباشد ،بسیاری از انبارهایی که در آن احتکار شده است از جمله ایران خودرو در اختیار دولت است ، به بهانه های واهی خودرو وارد بازار نمی کنند ...

چند رسانه ای