امروز : دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

ذخیره سدهای استان تهران ۹۷ میلیون مترمکعب کمتر از پارسال است

مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: ذخیره سدهای استان تهران 97 میلیون مترمکعب کمتر از پارسال است/ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا، محمد شهریاری مدیر دفتر بهره برداری ...

چند رسانه ای