امروز : پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

فرهنگ ۱۵ خرداد یعنی اقدام به موقع مردم و مسئولان در مقابله با دشمنان

فرهنگ 15 خرداد یعنی اقدام به موقع مردم و مسئولان در مقابله با دشمنان ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد ورامین پیشوا گفت:فرهنگ 15 خرداد یعنی اقدام به موقع و به هنگام مردم و مسئولان در مقابه ...

انقلاب، ثمره خون شهدای ۱۵ خرداد۴۲/عدم تاثیر گذاری احزاب و جریان های سیاسی در شکل گیری انقلاب

امام جمعه موقت تهران گفت:حرکت 15 خرداد برآمده از یک جریان اسلامی و دینی ناب، برگرفته از مرجعیت به دست توده های مردم بود و احزاب و جریان های سیاسی هیچ نقشی در شکل گیری ...

چند رسانه ای