امروز : پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

منتظر بودجه دولت برای ساخت بیمارستان دانشگاه نمی مانیم/دانشگاه آزاد پیشوا قطب پزشکی جنوب شرق استان تهران و امنیت غذایی دانشگاه های استان تهران

منتظر بودجه دولت برای ساخت بیمارستان دانشگاه نمی مانیم/دانشگاه آزاد پیشوا قطب پزشکی جنوب شرق استان تهران و امنیت غذایی دانشگاه های استان تهران رئیس دانشگاه ازاد اسلامی پیشوا گفت:منتظر بودجه دولت برای ساخت بیمارستان دانشگاه ...

چند رسانه ای