پایگاه خبری تحلیلی ندای پیشوا | قابلیت زیست پذیری بافت فرسوده بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ندای پیشوا

 

 

امروز : چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

عدم توجه به قابلیت زیست پذیری بافت های فرسوده ،تحمیل بار مالی بر دوش بیت المال

عدم توجه به قابلیت زیست پذیری بافت های فرسوده ،تحمیل بار مالی بر دوش بیت المال معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرماندار پیشوا : قابلیت زیست پذیری بافت های فرسوده در نظر گرفته شده برای ...

چند رسانه ای