امروز : پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

ویژگی های فرهنگ علمی کشور

تایلور در تعریف فرهنگ آورده است که فرهنگ، کل پیچیده ای است مشتمل بر معارف، باورها و اخلاق، سنن و هر گونه عادات و قابلیت های دیگری که اعضای یک جامعه آن را کسب می ...

فلسفه حکم قصاص چیست + اعتراضات، اشکالات و پاسخ‌ها

همین‌ ملت‌ها که قصاص را جائز نمی‌‌دانند، آنجا که دفاع از استقلال و حریت و حفظ قومیتشان جز با جنگ صورت نمى‏‌‌بندد، هیچ توقفى و شکى در جواز آن نمی‌کنند و بى درنگ آماده جنگ ...

از تحریم تلویزیون و روزه کله‌گنجشکی تا محاصره در عملیات رمضان و احترام کمونیست‌ها

همه ما رمضان‌های مختلفی را پشت سر گذاشته‌ایم و خاطرات تلخ و شیرین یا حتی سخت اما به یادماندنی بسیاری از این ماه داریم. در این گزارش برخی اساتید حکمت و فلسفه به ارائه خاطرات ...

چند رسانه ای