امروز : چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰

۴هزار نفر عضو فعال کتابخانه‌های عمومی شهرستان پیشوا هستند

رئیس اداره کتابخانه های عمومی پیشوا گفت: در شهرستان پیشوا چهار هزار نفر عضو فعال کتابخانه های عمومی هستند. به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا, مینا نوروزی رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان پیشوا در دیدار با حسین ...

چند رسانه ای