امروز : سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

زندانی کردن هنرمندان در سالن هلال احمر پیشوا

هنرمندان گروه نمایشی سوپ سنگ هنگام خروج از سالن هلال احمر پیشوا با درب های قفل شده مواجه شدند و وقتی علت را سوال کردند با این پاسخ روبرو شدند که ابتدا سالن را تمیز ...

چند رسانه ای