امروز : شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹

درخواست فرماندار پیشوا برای صرفه جویی در مصرف آب

به گزارش ندای پیشوا، حسین عباسی اظهار داشت: به دنبال انتشار ویروس کرونا و به جهت رعایت بهداشت فردی و همزمانی آن با ایام پایانی سال و نظافت منازل، با افزایش مصرف آب در پیشوا ...

چند رسانه ای