امروز : پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

مدعی العمومی به ادامه افت فشار آب در شهر پیشوا و چند روستا ورود کرد.

ورود مدعی العموم به بحث دامنه دار کمبود آب شرب در پیشوا

مدعی العمومی به ادامه افت فشار آب در شهر پیشوا و چند روستا ورود کرد. به گزارش ندای پیشوا؛ دادستان شهرستان پیشوا گفت: در پیگیریهایی که دادستانی برای رفع مشکلات آب شهری و روستایی داشته است ...

چند رسانه ای