امروز : چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

سنگ‌تمام کانون‌های مساجد پیشوا در صیانت از آرمان‌های امام در شرایط کرونایی

کانون‌های مساجد در ایام ارتحال امام(ره) با سیاهپوشی مساجد، برگزاری مسابقات فرهنگی و منابر مجازی تبیین اندیشه‌های حضرت امام و رسیدگی به محرومان از طریق توزیع گوشت قربانی، نشان دادند صیانت از آرمان‌های امام و ...

چند رسانه ای