امروز : جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

۲۱۲ تن کلزای برداشت شده از مزارع پیشوا به سیلو تحویل داده شد

  مدیر جهاد کشاورزی پیشوا گفت: ۲۱۲ تن کلزای برداشت شده از مزارع پیشوا به سیلو تحویل داده شد/ علی عابدی رئیس جهاد کشاورزی پیشوا در گفت وگو با ندای پیشوا اظهار کرد: بخش کشاورزی شامل سه ...

ذخیره سازی ۶۳ هزار تن گندم در سیلوهای استان تهران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: با توجه به بارش نذورات جوی و کشت به موقع و مراقبت در مرحله داشت، امسال شاهد رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی برداشت گندم در استان تهران هستیم/ به ...

افزایش ۱۵ درصدی کیفیت و کمیت گندم در پیشوا

برداشت گندم در شهرستان پیشوا نسبت به سال گذشته از افزایش کمی و کیفی برخوردار است/ به گزارش خبرنگار ندای پیشوا, حسین عباسی فرماندار شهرستان پیشوا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این شهرستان به عنوان یکی ...

توزیع آرد مورد نیاز نانواییهای جنوبشرق استان تهران

محمد گلدستانی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ندای پیشوا افزود: شهرستان‌های جنوب‌ شرق استان تهران شامل ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت با بیش از یک میلیون نفر جمعیت از یک هزار و ۱۱۱ ...

چند رسانه ای