امروز : پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

آموزش رایگان برای اتباع خارجی در جهت اعتلای فرهنگی

آموزش رایگان برای اتباع خارجی در جهت اعتلای فرهنگی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران گفت: مهمترین رویکرد جمهوری اسلامی آموزش رایگان برای اتباع خارجی در جهت اعتلای فرهنگی و حفظ کرامت انسانی است.

چند رسانه ای