امروز : سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹

ابهامات ساخت واکسن کرونا در جهان

وزیر بهداشت گفت: ساخت واکسن کرونا هنوز با ابهاماتی در جهان همراه است/ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت ودرمان در گفتگویی اظهار داشت: ساخت واکسن کرونا هنوز با ابهاماتی در جهان ...

چند رسانه ای