امروز : سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

ساقط کردن هواپیمای آمریکا نشانه پیشرفت علم تکنولوژیک ایران است

رئیس سازمان بسیج رسانه کشور با تاکید بر اینکه قدرت علم به سوی شرق در حال حرکت است گفت: ساقط کردن هواپیمای آمریکا نشانه پیشرفت علم تکنولوژیک ایران است. به گزارش خبرنگار ندای پیشوا، مسعود بصیری ...

چند رسانه ای