امروز : چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷

مجموعه های فرهنگی شهرستان پیشوا نسبت به ایجاد شادی حلال بین مردم ضعیف عمل کرده اند

امام جمعه شهرستان پیشوا گفت:اعیاد زیادی را پیش رو داریم و حتی یک بنر تبریک در سطح شهر وجود ندارد ، این انتقاد به مجموعه دلسوز و انقلابی هنرمندان پیشوا وارد است که نسبت به ...

هنر در انتقال مفاهیم ارزشی تاثیر گذاری ویژه ای دارد

هنر در انتقال مفاهیم ارزشی تاثیر گذاری ویژه ای دارد فرمانده ناحیه مقاومت حضرت جعفربن موسی الکاظم(ع) پیشوا گفت:عمق و تاثیر گذاری هنر در انتقال مفاهیم ارزشی از اهمیت ویژه ای دارد و هنرمندان رسالت ارسال ...

چند رسانه ای