امروز : پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه آموزشی مدیران مدارس با حضور مشاور وزیر آموزش و پرورش

رحیم جهانی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پیشوا از برگزاری کارگاه آموزشی مدیران مدارس با حضور مشاور وزیر آموزش و پرورش خبر داد. به گزارش ندای پیشوا؛ رحیم جهانی مدیر آموزش و پرورش از برگزاری ڪارگاه آموزشی ...

رحیم جهانی رئیس اداره آموزش و پرورش پیشوا شد

رحیم جهانی جایگزین امیر محمدی در اداره آموزش و پرورش پیشوا شد.

چند رسانه ای