امروز : شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

غریب آبادی: دسترسی فراپادمانی به آژانس نمی دهیم

نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی گفت: به هیج عنوان ما دسترسی فراپادمانی به آژانس نخواهیم داد/ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا، غریب آبادی نماینده ایران نزد سازمان های بین المللی در جمع خبرنگاران ...

چند رسانه ای