امروز : شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

حمایت از داشته ها و یافتن راه حل برای رفع مشکلات در مجمع سلامت

حمایت از داشته ها و یافتن راه حل برای رفع مشکلات در مجمع سلامت رئیس مجمع سلامت شهرستان پیشوا بیان کرد: درجلسات مجمع سلامت به دنبال پول نباشیم بلکه دنبال راه حل باشیم و با فکر، ...

چند رسانه ای