امروز : شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

به پمپ بنزین ها هجوم نبرید/ مشکلی در حوزه سوخت رسانی به وجود نیامده است

رئیس پلیس پشگیری تهران بزرگ گفت: هیچ مشکلی در حوزه سوخت رسانی به وجود نیامده است مردم نگران نباشند/ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهروندان از ...

داوطلبان شوراها دچار تبلیغات زودهنگام نشوند/ حفظ امنیت عمومی باید رویکرد اصلی نامزدهای انتخابات باشد

فرماندار پیشوا با اشاره به این که حفظ امنیت عمومی باید رویکرد اصلی نامزدهای انتخاباتی باشد گفت: داوطلبان شوراها دچار تبلیغات زودهنگام نشوند./ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا, حسین عباسی فرماندار شهرستان پیشوا در جمع داوطلبان ...

نامزدهای انتخابات از سیاه‌نمایی و تخریب پرهیز کنند/ نقد باید آگاهانه و به دور از تشویش اذهان عمومی باشد

فرماندار پیشوا با اشاره به این که نقد باید آگاهانه و به دور از تشویش اذهان عمومی باشد گفت: نامزدهای انتخابات از سیاه نمایی و تخریب پرهیز کنند./ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا, حسین عباسی فرماندار ...

خودداری شهروندان پیشوایی از سفرهای غیرضروری

رئیس پلیس راهور پیشوا گفت: شهروندان پیشوایی از سفرهای غیرضروری خودداری کنند/ رئیس پلیس راهور شهرستان پیشوا در گفت و گو با ندای پیشوا ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سال نو اظهار داشت : با توجه ...

چند رسانه ای