امروز : یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱

بسیجی خمینی از تیر خلاص نمی‌ترسد

دلم می خواست پهلویم را با نیزه بشکافند، حمزه شدن را تجربه کنم، گلویم را بشکافند حسین شدن، دست‌هایم را جدا کنند، عباس شدن، که این همه را خدا بر من بخشید و من از ...

چند رسانه ای