امروز : پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

فرهنگ ۱۵ خرداد یعنی اقدام به موقع مردم و مسئولان در مقابله با دشمنان

فرهنگ 15 خرداد یعنی اقدام به موقع مردم و مسئولان در مقابله با دشمنان ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد ورامین پیشوا گفت:فرهنگ 15 خرداد یعنی اقدام به موقع و به هنگام مردم و مسئولان در مقابه ...

چند رسانه ای