امروز : شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

همایش تجلیل ازمربیان و قرآن آموزان برتر موسسه جواری الکریم(ع) پیشوا برگزار شد

همایش قرآنی با محوریت تجلیل از مربیان و قرآن آموزان برتر موسسه جواری الکریم (علیه السلام) در صحن مطهر حضرت جعفر بن موسی الکاظم (علیه السلام) برگزار شد.

چند رسانه ای