امروز : یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

حسین عباسی فرماندار پیشوا به منظور بررسی وضعیت و رسیدگی به مشکلات میدان میوه و تره بار از این محل بازدید کرد

فرماندار پیشوا در جریان این بازدید پای صحبت غرفه داران نشست و ضمن بررسی مشکلات آنها بر نظارت دقیق بر روند توزیع بذر در بین کشاورزان با همکاری جهاد کشاورزی با هدف پیشگیری از هرگونه ...

چند رسانه ای