امروز : جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹

تخریب ۱۰۰ فقره ساخت و سازهای غیرمجاز در پیشوا/حمایت دستگاه قضا از تولید

دادستان شهرستان پیشوا از آزادسازی 50 هکتار از اراضی کشاورزی پیشوا و تخریب 100 فقره ساخت وساز غیرمجاز در این شهرستان خبر داد/ مرتضی طهماسبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا در گفت وگو با ندای ...

آزادسازی ۷۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی جوادآباد ورامین

مدیر جهاد کشاورزی پیشوا گفت: 70 هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان ورامین بخش جوادآباد آزادسازی شد/ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا، محسن بنائیان مدیر جهادکشاورزی شهرستان ورامین در گفتگویی اظهار داشت:  در راستای مبارزه با ...

اجرای حکم تخریب ساخت وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی ورامین

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین از اجرای حکم تخریب ساخت وساز غیر مجاز با آزاد سازی 15500 مترمربع از اراضی کشاورزی در این شهرستان خبر داد/ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا، محسن بنائیان مدیر جهاد کشاورزی ...

تاکید مسئولان ورامین بر مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز

مسئولان شهرستان ورامین بر مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز در این شهرستان تاکید کردند/ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا، در جلسه مشترک حسین کاغذلو فرماندار شهرستان ورامین که با داداش زاده رئیس دادگاه بخش جوادآباد و ...

تخریب ۵۴ سازه غیرمجاز در پیشوا

دادستان عمومی و انقلاب پیشوا از تخریب 54 سازه غیرمجاز و آزادسازی 44 هزار مترمربع از اراضی کشاورزی در این شهرستان خبر داد/ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا مرتضی طهماسبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا ...

شب گذشته/ دیواری در پیشوا فرو ریخت

دیوار وسط میدان امام خمینی(ره) شهرستان پیشوا شب گذشته توسط شهرداری تخریب شد/ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا، دیوار وسط میدان امام خمینی(ره) شهرستان پیشوا شب گذشته توسط شهرداری تخریب شد. این دیوار که از دیوار حاشا ...

تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز در ورامین

ساخت وسازهای غیرمجاز در بخش جوادآباد شهرستان ورامین تخریب شد/ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا، حسب دستورات قضایی اخذ شده از مقام محترم قضایی مبنی بر قلع وقمع ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی برابر فانون ...

کارخانه مفتول سازی پیشوا که حکم تخریب آن متوقف شد

کارخانه مفتول سازی در شهرستان پیشوا که به دلیل توسعه قسمتی از ارتفاع کارخانه را افزایش داده بود حکم تخریب صادر شد ولی به دلیل بیکارشدن کارگران حکم تخریب آن متوقف شد/ به گزارش خبرگزاری ندای ...

تخریب ۱۳۵۰۰ مترمربع دیوارکشی غیرمجاز در اراضی کشاورزی پیشوا

به دستور رئیس دادگستری پیشوا 13500 مترمربع دیوارکشی غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای معین آباد پیشوا تخریب شد/ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا، با دستور عادل رحمانی رئیس دادگستری شهرستان پیشوا مبنی بر قلع وقمع ساخت ...

تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز در ورامین

بر حسب دستورات قضایی ساخت وسازهای غیرمجاز در شهرستان ورامین تخریب شد/ به گزارش خبرگزاری ندای پیشوا، حسب دستورات قضایی اخذ شده از مقام محترم قضایی بر قلع و قمع ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی ...

چند رسانه ای