امروز : پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

دستگیری ۶۰ نفر در پارتی مختلط شبانه در یکی از روستاهای پیشوا

به گزارش ندای پیشوا: صمد سلطانی فرمانده سپاه شهرستان پیشوا اظهار کرد: در یکی از روستاهای پیشوا در خانه ای ۶۰ نفر در پارتی مختلط و شبانه دستگیر شدند. وی افزود: فردی که خانه را در ...

چند رسانه ای