امروز : سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

برداشت گوجه فرنگی از دشت پیشوا آغاز شد

برداشت گوجه فرنگی از دشت پیشوا آغاز شد رئیس جهاد کشاورزی شهرستان پیشوا از برداشت گوجه فرنگی در 300 هکتار از مزارع شهرستان پیشوا خبر داد

چند رسانه ای