امروز : شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

حذف مدیران کم کار از بدنه اجرایی شهرستان پیشوا

حسین عباسی فرماندار شهرستان پیشوا گفت: هر مدیر دستگاهی که نتواند خدمات خود را متناسب با نیازهای مردم ارتقا دهد و در راستای رفع آن تلاش و همت ورزد، جای خود را به مدیر دیگری ...

چند رسانه ای