امروز : جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

فعالیت بیش از ۹۰ انجمن فرهنگی و هنری در سطح استان تهران

فعالیت بیش از 90 انجمن فرهنگی و هنری در سطح استان تهران معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت:بیش از ۹۰ انجمن فرهنگی و هنری در رشته های مختلف فعالیت ...

چند رسانه ای