امروز : چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷

هنر در انتقال مفاهیم ارزشی تاثیر گذاری ویژه ای دارد

هنر در انتقال مفاهیم ارزشی تاثیر گذاری ویژه ای دارد فرمانده ناحیه مقاومت حضرت جعفربن موسی الکاظم(ع) پیشوا گفت:عمق و تاثیر گذاری هنر در انتقال مفاهیم ارزشی از اهمیت ویژه ای دارد و هنرمندان رسالت ارسال ...

چند رسانه ای