امروز : چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

مانور ویژه آمادگی ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان پیشوا برگزار شد

مانور آمادگی اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی پیشوا در طرح استقبال از بهار ۹7، در ورودی شهر پیشوا آغاز و هر یک از دستگاه‌های حاضر در مانور میزان آمادگی و امکانات موجود را برای اجرای ...

چند رسانه ای